ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย ผ่าน Line Application

   

 

OBJECTIVE

C.F.GROUP (THAILAND) CO.,LTD.  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในเรื่อง “นวัตกรรม” 

โดยเฉพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย ที่จะอำนวยประโยชน์ ทั้งดูแลชีวิต ทรัพย์สิน 

และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน โดยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรู้ถึงปัญหาและแก้ไขได้ทันเวลา  ทำให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่ายในแบบ  Smart  Life 

 

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน ได้มี “นวัตกรรม” ในธุรกิจเดิมเพื่อก้าวทันในยุคอุตสาหกรรม 4.0

เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบระบบ IOT (Internet of Things) 

ในการเชื่อมต่อกับธุรกิจเดิมของลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยใช้ระบบส่งสัญญาณเตือนภัย “Spider System” ในการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

แบบ Real Time ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน  Line  Applicatiion 

 

ทำให้การบริหารจัดการระบบทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

นวัตกรรมยุคดิจิตอลย่อระบบโรงงานไว้ในมือคุณ 

 


SMART FACTORY

ระบบการจัดการข้อมูลหรือเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สามารถแจ้งเตือนการทำงานของเครื่องจักร 

หรือ ความผิดปกติของเครื่องจักร ได้แบบ Real Time โดยดูจากอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเล็ต ที่เชื่อมต่อInternet  ซึ่งสามารถดูผ่าน Web Browser เช่น Google Chome, Internet Exporer , Safari , FireFox  

จากที่ไหนก็ได้ในโลก เหมาะสำหรับผู้บริหาร  ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  หรือพนักงานทั่วไป 

เพื่อดูข้อมูลหรือความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ  ยกตัวอย่างการใช้งานเช่น ประสิทธิภาพของเครื่องจักร

ระยะเวลาทำงานเครื่องจักร,ระยะเวลาการหยุดเครื่องจักร, Alarm ต่างๆของเครื่องจักร,แจ้งเตือนปริมาณแก๊สเกินกำหนด

แจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้า , กระแสไฟฟ้า,วัดค่าพลังงานไฟฟ้า,แจ้งตือนค่าอุณหภูมิ , แจ้งเตือนและเก็บข้อมูลระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน 

 

เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การจัดทำอุปกรณ์ และการออกแบบระบบ SMART FACTORY  

ให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละโรงงาน

 

SPIDER SYSTEM FEATURE

- ใช้งานง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม Config ผ่าน Web - แจ้งเตือนได้ทั้งรูปภาพและข้อความ
- แจ้งเตือนความผิดปกติ ทุกที่ ทุกเวลา แบบ Real Time 
- รองรับการแจ้งเตือนสูงสุดได้ 500 คน/กลุ่ม
- ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 1 เดือน
- สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังเป็น Excel File
- ใช้ร่วมกับโปรแกรม Line  App ได้ทันที
- ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมได้ทันที
- แจ้งเตือนได้ทุกภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ
- รับประกันสูงสุดนาน 3 ปี
 
 

SPIDER SYSTEM DIAGRAM

 

SMART BOILER ALARM

 
 
 
SMART GAS DETECTOR 
เป็นระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของ GAS DETECTOR ซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ 
โดยดูความผิดปกติได้จากอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเล็ต ที่เชื่อมต่อ Internet 
สามารถดูผ่าน Application Line เมื่อเกิดความผิดปกติ เช่นแก๊สรั่วไหล หรือปริมารณแก๊สเกินกำหนด 
ระบบ SMART GAS DETECTOR จะส่งข้อความมายังโทรศัพท์มือถือ โดยทันที ทำให้ทราบเหตุการณ์ได้รวดเร็ว 
เพื่อสามารถแก้ไขความผิดปกติหรืออพยพคนได้ทันที  อีกทั้งสามารถดูข้อมูลย้อนหลังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันหรือเวลาใด เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จัดทำอุปกรณ์และการออกแบบระบบ SMART GAS DETECTOR ให้เหมาะสมกับระบบ SMART GAS DETECTOR ของทุกแบรนด์
 

 

SMART FIRE ALARM

เป็นระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของ FIRE ALARM ซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ 
โดยดูความผิดปกติได้จากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเล็ต ที่เชื่อมต่อ Internet 
สามารถดูผ่าน Application Line  เมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
หรือความผิดปกติของ Sensor ต่างๆ ระบบ SMART FIRE ALARM 
จะส่งข้อความมายังโทรศัพท์มือถือ โดยทันที ทำให้ทราบเหตุการณ์ได้รวดเร็ว เพื่อสามารถแก้ไขความผิดปกติ
หรืออพยพคนได้ทันที อีกทั้งสามารถดูข้อมูลย้อนหลังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันหรือเวลาใด 
เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การจัดทำอุปกรณ์ และการออกแบบระบบ SMART FIRE ALARM  
ให้เหมาะสมกับระบบ FIRE ALARM ของทุกแบรนด์

 

  

 

 

 

PROJECT REFERENCE
Visitors: 5,384